Ayurveda

Vad är ayurveda...?
Ayurveda, som på sanskrit betyder kunskapen om livet, är ett av de äldsta hälsosystem vi känner till. Det kommer ursprungligen från öst, närmare bestämt från Himalaya-området (Indien, Nepal, Tibet och trakterna däromkring) och har funnits i tusentals år. Trots det har Ayurveda under alla dessa år överlevt och anpassat sig efter hur vår civilisation har förändrats. .

Ayurveda handlar om balans och hur ví kan hitta den livsstil som passar var och en bäst,
att vi som individer ska utveckla naturlig hälsa och välbefinnande, och i detta även nå personlig och inre utveckling. I ayurveda konstateras att allt påverkar en människas hälsa och välbefinnande. Många gånger när vi pratar hälsa har vi fokus på kost och motion, vilket förstås är viktiga aspekter, men bara en del av vad hälsa innefattar. Så när ayurveda konstaterar att allt påverkar vår hälsa så avses t ex, den mat vi äter, de tankar och känslor vi har, vår omgivning, våra relationer, färger, dofter, planeternas rörelse, tiden på dygnet och årstidernas skiftningar mm. Om vi förstår och vet hur dessa omständigheter påverkar oss så kan vi också använda det terapeutiskt för att skapa balans och hälsa. Med ayurveda kan vi hitta vår egen väg till det vi var och en behöver just nu. Många gånger med små enkla knep kunna må så mycket bättre och på ganska så kort tid.

Så vad ayurveda menar är att hälsa är så mycket mer än att inte vara sjuk. Hälsa är ditt förhållande till livet och till dig själv. Det är också ditt livs investering och den bästa hälsoförsäkringen som finns. Ayurveda är ett livsstilsprogram där det finns både tips, råd och regler för hur jag på bästa sätt lever mitt liv i balans, hälsa och välbefinnande. Ayurveda är väldigt ödmjukt, naturligt och enkelt!

Men hur är allt sammansatt och hur hänger det ihop...?
Allt som existerar består enlig ayurveda av olika kombinationer av de fem elementen (rymd, luft, eld, vatten och jord) Som exempel, årstiderna, naturen, dygnsrytmen, vi människor, kosten vi äter mm. Varje element har sina olika egenskaper, rymden är subtil, luften är lätt, rörlig,kall, elden är varm, het, skarp, vatten är kall, vått, slät och jord är tung, fast, stabil.
De fem elementen och dess egenskaper används för att beskriva tre dynamiska energier – doshor. På sanskrit benäms de här tre doshorna för Vata, Pitta och Kapha. Varje del av vår kropp styrs av en dosha. Likaså så reglerar doshorna alla processer och funktioner både i kroppen och i resten av universum. Var och en av dem har egenskaper från ett eller som regel två av de fem elementen. Vata består av rymd och luft. Pitta består av eld. Kapha består av vatten och jord. Vi har dem alla tre rent fysiskt i kroppen , var och en på sitt ställe. Men även i våra karaktärsdrag/personligheter består vi av kombinationer av doshorna, de flesta av oss är präglade av en dosha eller en kombination av två. Genom att lära sig mer om dem, kan vi skapa en djupare förståelse för hur vi kan skapa balans, hälsa och välbefinnande i våra liv. Vad vi ska välja mer av för att  skapa balans och undvika sånt som skapar obalans.
 
Så vi är alla en unik blandning av de tre doshorna, de finns i oss alla i varierande grad. Hur de gör sig uttryck är unik för varje individ. Vi påverkas också av allt det som är runt oss, årstiden, tid på dygnet mm. Alla tre doshorna har olika uttryck om de är i balans eller i obalans, om det är i kropp, sinne eller själen. Vata, Pitta, Kapha är i sig, varken positiva eller negativa, men de har en positiv karaktär i balans och en negativ när de är ur balans. Vid en ayurvedisk hälsokonsultaion tittar vi mer på detta och vad just du behöver korrigera och stödja för att skapa mer balans, hälsa och välbefinnande. För mer info se under rubriken Ayurvedisk hälsokonsultation
 
Varmt välkommen att boka tid för ayurvedisk hälsokonsultation och/eller ayurvedisk behandlingar (läs mer under resp. rubrik)