Ayurveda‎ > ‎

Ayurvedisk hälsokonsultation

Vid en ayurvedisk hälsokonsultation tittar vi närmare på din livsstil, vi dvs. du och jag tillsammans samtalar och resonerar om hur du kan stärka upp och utveckla din hälsa. 
Jag kombinerar och använder flera olika tekniker, men den mest använda är ayurvedisk pulsläsning, inte då att förväxla med vanlig "skolmedicinsk" pulsläsning. Enkelt uttryckt skulle vi kunna säga att ayurvedisk pulsläsning är detsamma som att "skanna av hela dig" - den ger information om din fysiska, mentala, emotionella och själsliga hälsa. Utifrån resultatet av pulsläsningen kommer vi tillsammans samtala/resonera och ta fram en åtgärdsplan som är specifikt framtagen för dig och dina individuella behov. Det är viktigt att du är med och känner dig delaktig i vilka förändringar du behöver, men också vill göra och i vilken takt du vill göra dessa för att utveckla din hälsa och välbefinnande. Vi har fokus på orsaken till dina besvär (obalanser)  - dvs. vad är anledningen till att du t ex har värk i kroppen, svårt att sova, besväras av gaser och svullen mage osv. Utifrån orsaken baseras också de råd på åtgärder du kommer att få.

 

Den individuella åtgärdsplanen innehåller enkla råd kring din livsstil, s.k livsstilsråd , det som rör dagliga rutiner, kosten, motion och fysisk aktivitet, sömnvanor, avspänning och vila, tankar och känslor.

En ayurvedisk hälsokonsultation tar ca 90 - 120 min (nybesök)

För att följa upp resultatet av de förändringar du gjort och samtidigt ge möjlighet att gå vidare i din hälsoutveckling, rekommenderas en uppföljning ca 10-12 veckor efter hälsokonsultationen.