Coaching‎ > ‎

Hur går det till?

Partnerskap och metod
Hur går det till att bli coachad? All coaching är individuellt anpassad. Den sker som regel via personliga möten, men kan efterhand när vi lärt känna varandra, även ske via telefon. Så det första mötet med dig är alltid ”face to face”, där vi skapar en relation och utvecklar ett sätt där jag kan bidra till din utveckling. Om du vill gå vidare och anta utmaningen att använda mig som din coach, bildar vi ett partnerskap och skriver ett coachingavtal-/överenskommelse. Tillsammans kommer vi sen överens om coaching ska via personliga möten eller via telefon. Personliga möten kan vara antingen inomhus eller utomhus, s.k. promenadcoaching.

Allt arbete är konfidentiellt och sker under sekretess. Inga anteckningar eller avstämningar kommer att delges någon annan såvida du inte uttryckligen bett mig göra det.

Lite mer preciserat kan coachingsamarbete gå till på följande sätt:

  • Innan vi börjar vårt samarbete träffas vi en gång där du får beskriva syftet och målsättningen med coachingen. Jag beskriver för dig vad coaching är och hur ett coachingsamtal kan gå till.
  • Om du vill använda mig som din coach bildar vi ett partnerskap som bestämmer formerna för vårt samarbete, hur länge, hur ofta, om du föredrar telefoncoaching eller om vi ska träffas i lokal, om du vill prova promenadcoaching
  • Vad vill du uppnå med coachingen? Tillsammans sätter vi upp en målbild om vart du vill komma när coachingen är avslutad. En bild som är tydlig för oss bägge två.
  • Jag ställer frågor till dig som klargör din målbild, värderingar och möjligheter att nå målen. Jag ställer också frågor om vad effekten blir när du nått dina mål. Vad blir annorlunda för dig när du nått dina mål?
  • Sedan frågar jag dig vad du behöver göra för att nå målen och vilken strategi du väljer att använda.
  • Vi inventerar dina resurser som ska leda dig till de uppsatta målen. Vad behöver du för att nå målen? Vilka personer kan hjälpa dig?
  • Därefter tar vi fram vi en handlingsplan, dvs. vad konkret behöver du göra för att nå ditt mål? Handlingsplanen är som regel "hemläxor" för dig att jobba med inför nästa coachtillfälle.
  • Vi följer upp och återkopplar effekterna och resultatet. Ska vi ändra på strategin? Stämmer det med målsättningen, behöver målsättningen ändras? Vad har du lärt dig av handlingarna?