Coaching‎ > ‎

Vad gör en coach?

Kompetens

Ställ krav på din coach!

Men hur ska du som kund ha möjlighet att göra den bedömingen? Hur ska du som kund veta om coachen är kompetent, kvalificerad och professionell inom coaching?

Coach är inget namnskyddat yrke, vilket betyder att du som kund behöver vara uppmärksam på vad du efterfrågar.

För att reda ut något och förenkla för dig att välja rätt coach, där coachen utövar just coaching enligt dina önskemål, finns det några saker du kan vara speciellt uppmärksam på:

1. Om det är ditt önskemål, fråga efter vilken coachutbildning coachen har genomgått, samt på vilken nivå (ACC, PCC, MCC, eller motsvarande).

2. Fråga gärna hur coachen framöver tänker fortbilda sig inom coaching.

3. Be coachen redovisa ett par referenser som stärker din tilltro till coachen du vill anlita.

International Coach Federation, ICF är den ledande globala organisationen som arbetar med att sätta en hög etisk standard inom coachingprofessionen.

Idag har föreningen fler än 14.000 medlemmar i mer än 80 olika länder. ICF ska erbjuda oberoende certifieringar samt bygga ett nätverk av professionella coacher.

Coachutbildning och diplomering via företag som följer ICF's riktlinjer för etiskt uppträdande, samt certifiering enligt ICF certifieringssystem syftar till att säkerställa kvalitén till dig som kund.

Comments