Fler som gör skillnad

 
Det finns många sätt att bidra och göra skillnad på
Jag tror att många av oss har en önskan och längtan - att leva i en bättre, mer trygg och kärleksfull, harmonisk och fredlig värld! Är det överhuvud taget möjligt? Absolut! Men vi behöver bli många fler som är med och bidrar och gör skillnad, i stort och smått. Det är ett privilegium att få bo och leva i ett land som Sverige, inte minst att få ta del av alla förmåner och skyddsnät som finns. Det kan lätt bli en självklarhet för oss, något som vi bara förväntar oss att så ska vara. Men det är inte en självklarhet, livet kan ändras ganska snabbt, på alla plan dessutom. Så för mig har det också blivit viktigt att göra skillnad genom att dela med mig av mitt "överflöd". Överflöd behöver inte nödvändigtvis betyda att skänka pengar, det kan också innebära att ge av sin tid, visa mer omtanke, dela med sig av saker jag inte längre behöver osv. Det finns en mängd olika organisationer att vända sig till. Här är några, som jag har valt att stödja:
  • Plan International , en av världens äldsta och största barnrättsorganisationer, jag har ett fadderbarn genom Plan, en flicka i Indien.
  • Bris , Barnens Rätt I Samhället, en nationell, idéell organisation.
  • Kvinnojouren Mira , hjälper våldsutsatta kvinnor och deras barn som bor i Nyköping, Oxelösund, Gnesta eller Trosa kommun.
  • Träffpunkten , hjälper personer i Nyköping med omnejd, som lever i utsatta situationer, ofta utan eget hem, ibland med missbruksproblem.
Om du är osäker på någon organisations seriositet, kolla att de har ett bankgironummer som börjar på 90. Alla 90-nummer står under översyn av Stiftelsen för Insamlingskontroll, SFI. Det betyder att dessa organisationer har godkänts av SFI och att de granskas mycket noga, så att vi som bidrar med våra pengar ska kunna känna oss trygga i att de används på ett bra sätt.

Vår planet och vår miljö
Vår livsstil påverkar inte bara vår hälsa och vårt välbefinnande, den påverkar även vår planet och vår miljö. Allt oftare kommer rapporter om att vår välfärd också får stora konsekvenser för vår miljö. Allt du kan göra för miljön är också en god gärning! Spara på våra naturresurser, sopsortera, var rädd om naturen och vår planet. Läs på och agera som konsument. Du kan också vara med och bidra genom att stötta organsiationer som jobbar för att rädda vår planet. Jag har valt att ge mitt stöd till:
  • Greenpeace , en oberoende organisation som agerar för att förändra attityder och beteenden, skydda och bevara miljön och verka för fred.
  • Världsnaturfonden (WWF)  är en av världens ledande, oberoende och partipolitiskt obunden naturvårdsorganisation.

Oavsett vad du väljer att bidra med (tid, pengar, goda gärningar, eller annat) så kommer det att göra skillnad och du kommer också att upptäcka att det kommer göra skillnad för dig själv. För det är en enormt skön känsla att få vara med att bidra, att på olika sätt få dela med sig och att göra skillnad.