Holistiska & coachande samtal

"Att i respekt bli mött i ett samtal där man är just nu i livet, att bli sedd, hörd och trodd på, kan vara otroligt läkande, stärkande och bekräftande".

Känner du att du har ”kört fast” i livet? Vill du hitta svar, klarhet och vägar framåt? Då behöver du kanske byta nivå, inta andra perspektiv och ställa dig relevanta frågor.

Holistiska och coachande samtal är ett möte mellan dig och mig där vi tillsammans tittar på var du befinner dig i livet just nu. Ett möte där möjlighet ges att stanna upp och reflektera över var du befinner dig och vad du vill med livet.

Holistiska och coachande samtal omfattar ett helhetsperspektiv och inbegriper alla aspekter i livet. Som jag ser det är vi människor under ständig utveckling och i rörelse, vi pendlar ofta mellan polariteter - mellan hopp och förtvivlan, glädje och sorg, energi och kraftlöshet. Men ibland stannar rörelsen upp och vi kan fastna i något, känna att det är något som skaver eller att vi inte mår bra.

Holistiska och coachande samtal är samtal där någon lyssnar med medveten närvaro och intresse utan att döma, ställer klargörande frågor och håller en enkel men tydlig struktur för samtalet som kan hjälpa dig att få viktig insikt och klarhet i hur du vill gå vidare i en specifik situation.

Holistiska och coachande samtal är något vi alla kan behöva när vardagen skakas om. Ett samtal kan ha olika fokus beroende på vad du har för behov av hjälp. I det första mötet ger vi bland annat tid åt att kartlägga och klargöra din situation. Det ger oss båda en grund att utgå ifrån. Ibland vet man precis vad det är som skaver, ibland är det mer diffust och svårt att sätta ord på. Det kanske är mer som en känsla i kroppen. Genom att ge saker plats och ljus brukar det flöda av sig självt. 


Inför vårt samarbete:

Bara för att undvika att vi hamnar fel i vår relation – baserat på erfarenheter i andra sammanhang - skulle jag vilja förtydliga vem samtalen inte vänder sig till.

  • De är inte för dig som för närvarande är djupt deprimerad eller har någon form av svår psykisk ohälsa som hindrar dig från att ha en fungerande vardag.
  • Du är heller inte en person som betraktar dig själv som ett offer för omständigheter och inte har någon som helst tilltro till att du kan påverka din situation och förändra den till det bättre.
    Dessa saker säger jag inte av brist på tolerans eller empati utan helt enkelt för att min utbildning och inriktning inte kommer att passa så bra för din situation. Istället rekommenderar jag dig att söka hjälp hos en utbildad psykolog eller psykoterapeut.
  • Jag tror heller inte att någon annan skickat dig till mig utan att du kommer av egen fri vilja och har en längtan till förändring, till något nytt. Jag är övertygad om att vi själva behöver känna oss motiverade, även om vi ibland kan ha nytta av en liten knuff i baken.


Kort om samtalen:
Samtalens omfattning är 75 min/tillfälle.
Du väljer om du vill boka ett enstaka tillfälle eller ett så kallat "paket" om tre eller fem samtal. 

Om du har frågor, varmt välkommen att kontakta mig via mail eller telefon. Vill du boka tid för samtal, gör din bokning via Bokadirekt