Välkommen


Varmt välkommen till Berit Carlmalm - Som Gör Skillnad - en passionerad inspiratör som med glädje, närvaro och kärlek till livet, brinner för att göra skillnad och bidra till att DU blir ditt bästa jag!

Oavsett vad det innebär för dig att "bli ditt bästa jag" så krävs kanske en del förändring och för att "få till det" behövs att du har bestämt dig för att det nu är dags för förändring. Du kanske har provat på egen hand, men har inte "fått till det". Att göra förändringar kan vara både enkelt och svårt, enkelt för att vi i teorin, uppe i huvudet vet vad som är rätt och bra, men också så svårt att få till det i praktiken. Ett första steg mot förändring är att bli medveten. Så stanna upp och reflektera. Är allt bra som det är? Lyssna på din kropp och din inre röst. Känn efter! Tänk efter!
 
En annan viktig aspekt är att unika personer kräver unika lösningar! Jag har en holistisk syn och tro på varje människas inneboende potential och att vi var och en är i behov av individuella och unika lösningar. I mitt arbete som terapeut kombinerar jag mina olika  "redskap" - ayurveda, yoga, coaching och stödjande samtal samt systemiska familjekonstellationer. Min önskan och intention är att få bidra till att skapa hälsa, välbefinnande och radikala, positiva förändringar i människors liv. Där jag med närvaro och utifrån varje individs specifika behov, erbjuder skräddarsydda och behovsanpassade åtgärdsprogram för varje enskild individ. Men en absolut förutsättning för detta är DU själv, det är du som måste göra jobbet och  skapa förändringen. Jag som terapeut kommer finnas med som stöd och vägledning.
 
Allt arbete är konfidentiellt och sker under sekretess!