Livets konstellationer

Vill du ändra gamla mönster i ditt liv och hitta nya sätt att förhålla dig i dina relationer och till livet?
Av omsorg och djup kärlek till våra föräldrar och övrig nära släkt tar vi som barn omedvetet på oss bördor och roller som inte är våra egna. Det i sin tur påverkar vår möjlighet att leva livet fullt ut även som vuxna. Gamla händelser som ibland går flera generationer tillbaka kan leva kvar i våra liv och styra oss mycket mer än vi tror. Andra familjemedlemmars ouppklarade problem, "olösta knutar" och trauman kan på olika sätt trassla till våra liv och nuvarande relationer. Vi kan - utan att veta om det - vara insnärjda, sitta fast i andras öden och upprepa samma mönster. Systemiska konstellationer kan synliggöra och lösa upp "gamla knutar" så att vi på ett djupt plan kan försonas med det som har varit och hitta nya vägar framåt.

Vad är systemiska konstellationer?
Systemiska konstellationer är en terapeutisk, lösningsinriktad metod som kan användas för att just belysa många av dessa "olösta knutar"och problem. Det kan handla om fysisk eller psykisk ohälsa, pågående eller avslutade relationer, jobb och karriär, utveckling av slumrande potential m.fl.
Genom att se på faktiska händelser och den dynamik som finns under ytan i familjesystemet kan vi bättre förstå vårt eget livsöde. Det som faktiskt hänt, som t ex att någon har dött tidigt, missbruk av olika slag, sjukdom, aborter, adoption, krig och mycket annat, påverkar oss på ett djupt själsligt plan. Det sker omedvetet och vi kopplar sällan ihop dessa händelser med de problem som vi upplever här och nu.

Systemiska konstellationer är en terapeutisk metod, men viktigt att påpeka är att det också är ett förhållningssätt till livet och till de relationer som ingår däri. Med hjälp av systemiska konstellationer kan vi lösa omedvetna knutar och leva ett mer medvetet och harmoniskt liv. När vi låter andra bära sitt eget öde och ger dem som tillhör oss en plats i våra hjärtan, får vi tillgång till kärlekens verkliga kraft.


Namnet - Livets konstellationer
Med tiden har systemiska konstellationer utvecklats och då inte enbart av Bert Hellinger utan även andra terapeuter har bidragit till det, såväl svenska som utländska (för mer info om Bert Hellinger, se under fliken Bert Hellinger) Den utvecklingen speglar sig även i namnet, att från början benämnas familjekonstellationer till att senare benämnas systemiska konstellationer.

Några av oss väljer nu allt oftare att säga Livets konstellationer, vilket faller sig helt naturligt för mig då systemiska konstellationer inte enbart är en terapeutisk metod, utan också är ett förhållningssätt till livet och där finns den nära kopplingen till Ayurveda som betyder ren kunskap om livet (för mer info om Ayurveda, så kan du läsa under fliken Ayurveda)