Bert Hellinger

Bert Hellinger är en mycket erkänd och uppskattad terapeut i sitt hemland Tyskland. Under 20 år verkade han som katolsk präst och missionär hos Zulufolket i Afrika. Under sina verksamma år i Afrika fick han möjlighet att delta i en ekumenisk utbildning i gruppdynamik och fortsatte därefter att studera psykoanalys och familjesystemisk terapi. Han slutade därmed att vara verksam som präst och fortsatte sin yrkesverksamma bana som terapeut.

Det har nu gått mer än fyrtio år sedan Bert Hellinger började att utveckla ett eget nyskapande sätt att arbeta med familjesystem som berör de djupaste existentiella frågeställningarna. Utifrån det arbetet urvecklade han metoden Familjekonstellationer - som senare också kom att benämns Systemiska konstellationer och numera allt oftare - Livets konstellationer.

Bert Hellinger har rest världen runt och hållit föreläsningar och workshops. Han har även besökt Sverige vid några tillfällen.