Hur går det till?

Du kan göra en konstellation (uppställning) individuellt eller i grupp. Oavsett vilket tillvägagångssätt du gör får du till att börja med kort berätta vad du vill komma tillrätta med i ditt liv. Fakta om händelser i ditt familjesystem är viktigt för konstellationen och terapeuten förhör sig om information som kan vara avgörande för ditt problem. Information som behövs är vilka som ingår i ditt familjesystem, tidiga dödsfall, sjukdomar, adoptioner, aborter och andra traumatiska händelser.

Vid konstellation i grupp får du utifrån din beskrivning och ditt önskade resultat ställa upp din familj (de familjemedlemmar som kan tänkas vara involverade kring ditt problem) Uppställningen sker med hjälp av gruppdeltagarna som då får representera berörda familjemedlemmar och delar av ditt beskrivna problem. Representanterna placeras därefter ut på golvet utifrån din inre bild och där syftet är skapa en scenisk gestaltning, dvs. en yttre bild av din inre bild kring ditt problem.
 
Under konstellationens gång visar terapeuten på den dynamik och insnärjdhet som blir synlig i familjesystemet och söker därifrån en lösning. Genom den sceniska gestaltning som uppstår kan du som klient få förståelse för sambanden mellan de olika familjemedlemmarna och dig och ditt problem. Något vi oftast är omedvetna om. 

Vid en individuell konstellation jobbar vi tillsammans, du enskilt tillsammans med mig som terapeut. Ibland är lösningen de samtal vi har och då behövs ingen uppställning. Men i de fall vi går vidare med en uppställning då använder vi playmobildockor eller golvmarkörer istället för personer. Dockorna och golvmarkörerna får representera berörda familjemedlemmar och delar av ditt beskrivna problem. De placeras därefter ut i förhållande till varandra utifrån din egen inre bild.

Att göra en konstellation är en djupt berörande process som verkar i oss själsligen långt efteråt och kan liknas vid att man sår ett frö som sedan behöver vattnas. Om du vill göra uppställningar kring ett annat problem än det som du nyss har ställt upp, så är det bra om du låter det gå lite tid mellan de olika tillfällena.

Boka tid
OBS! Hos mig kan du enbart boka tid för individuella konstellationer. Har du frågor kring systemiska konstellationer eller om du är intresserad av att göra en individuell konstellation är du välkommen att kontakta mig via mail berit.carlmalm@gmail.com eller ringa 076-109 99 49.