Om

Vem är Berit Carlmalm...?

Redan som liten hade jag en önskan att "göra nytta" och bidra till en bättre värld och det fanns ett diffust intresse för utveckling av människor, som så småningom kom att leda till att jag utbildade mig till sjuksköterska. Personlig utveckling, hälsa och välbefinnande har sedan i olika former präglat mitt liv. Större delen av mitt vuxna liv har jag också testat och prövat olika vägar i mitt val av livsstil. Pendeln har svängt åt olika håll, jag har valt och valt om, för att hitta ett liv som ger balans och harmoni och som ger mer energi än det tar.

Under hösten 2011 tog jag möjligheten att förverkliga en dröm - att starta egen verksamhet. För mig är det ett privilegium att tillsammans med mina redskap och mina egna erfarenheter som utgångspunkt, få bidra till och stötta andra i sin personliga utveckling, till hälsa och välbefinnande.

                     

Tidigare yrkesbakgrund

Jag har lång erfarenhet från arbete inom offentlig verksamhet, främst då från landsting och kommun men delvis även från privat verksamhet. Med många års erfarenhet från den operativa hälso- och sjukvården som undersköterska och sjuksköterska , men också från övriga verksamhetsområden och funktioner som projektledning, verksamhetsutveckling, teamutveckling, personalutveckling m.fl.

Mitt personliga varumärke - (personal brand)

- en passionerad inspiratör som med glädje, närvaro och kärlek till livet, brinner för att göra skillnad och bidra till att DU blir ditt bästa jag!
Styrkan i att vända sig till mig är att jag har erfarenheter inom flera områden och en stor förmåga att se dig som individ i ett större sammanhang.

 

Om verksamheten

Bakgrund till namnet och loggan
Namnet för min verksamhet, Berit Carlmalm - Som Gör Skillnad är förstås nära sammankopplat med mitt personliga varumärke, men har även en vidare mening. Min önskan och intention är inte enbart att göra skillnad för dig i min roll som coach, yogainstruktör och ayurvedisk terapeut, utan även som medmänniska. Jag känner mig ytterst privilegierad och vill visa min tacksamhet genom att också stötta andra som vill göra skillnad, som t ex organisationer och föreningar, både lokalt här i Nyköping, men även nationellt och globalt. Så därav loggan! "Personen" i loggan symboliserar mig utifrån det jag redan beskrivit, och  "personen" symboliserar även min och mina verktygs holistiska syn på oss människor. Vi människor är en helhet och det behöver vara balans mellan de olika delarna för att vi ska uppnå hälsa och välbefinnande. Med delar menar jag - fysiskt, mentalt, emotionellt och andligt/extensiellt.

Naturen är viktig för mig som privatperson men också i min roll som terapeut. Jag har en intention att ha min verksamhet mer naturnära någon gång i framtiden. Naturen har en lugnade och läkande effekt på oss människor och ayurveda har också sitt ursprung i naturen. Så den gröna färgen symboliserar för mig naturen , dess läkande och lugnade effekter och återfinns inte bara i min logga utan även här på hemsidan, i min lokal etc.

 

 

Trygghet och kvalitet för dig som kund och klient

Jag är utbildad:

  • Konstellatör i systemiska konstellationer, hos Svenska Hellinger institutet i samarbete med  ASKIS , Stockholm (2014)
  • Ayurvedisk massageterapeut, på Ayurveda Akademin, Stockholm (2011)
  • Ayurvedisk hälsorådgivare, på Ayurveda Akademin Stockholm (2010)
  • Instruktör i medicinsk yoga, på IMY (Institutet för Medicinsk Yoga) Stockholm (2009)
  • Vidareutbildning som coach, "Att coacha chefer", på Coachstjärnan, Stockholm (2009)
  • Coach enligt ICF (International Coach Federation) på Coachcentrum, Stockholm (2008)

  • Jag är medlem i Kroppsterapeuternas Yrkesförbund och uppfyller de krav som förbundet har på sina medlemmar. "Kroppsterapeuternas medlemmar följer branschens etiska regler och innehar patient- och ansvarsförsäkring"